15
Apr

Oppgradering av Håndverker`n

15:00 - 15:00
Håndverker`n
Pris: Gratis

Håndverkerforeningen i Trondheim skal renovere eiendommen Håndverker`n i Vår Frues Strete 9 i Trondheim Sentrum. Jobben ønskes i første rekke utført av våre medlemsbedrifter. Vi ønsker en tilbakemelding fra dere som ønsker å gi pris på oppdragene basert på tilbudsbeskrivelser som er vedlagt. Vi ser for oss en tilbudsbefaring onsdag 1. april i Håndverker`n for …

16
Apr

UTSATT! Frokostseminar Arbeidsrett Seminar 3

08:00 - 10:00
Håndverker`n
Pris: Gratis

Dette MÅ du vite om Arbeidsrett! I samarbeid med Pretor Advokat, ønsker Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA sine medlemmer velkommen til frokostseminar! Seminarserie: Dette må du vite om arbeidsrett! I samarbeid med Pretor Advokat AS v/partner Thomas Lidal Jamne tilbyr vi våre medlemmer et kurs i tre deler om sentrale temaer innen arbeidsrett. I løpet …

23
Apr

UTSATT! Frokostseminar «Fra tomt til ferdig bygg»

07:00 - 09:15
Kantina Stadsbygd Sparebank
Pris: Gratis

Forsikring – Fra tomt til ferdig bygg. Forsikringsbehov og –plikt i de forskjellige faser av en byggeprosess. Et fagforedrag for deg som er utbygger, entreprenør, håndverker, eller om du er privat eier av en tomt som skal bebygges. Tomteeiers/byggherres ansvar og forsikringsplikt Entreprenørens ansvar og forsikringsplikt Entreprenør/Prosjektforsikring Formueskade Bygg under oppføring Forsikring av ferdig bygg …

09
Jun

UTSATT! Frokostmøte – Reklamasjon og mangler

08:00 - 10:00
Håndverkeren
Pris: Gratis

Håndverkerforeningen i Trondheim,  EBA Trøndelag og Pretor Advokat AS inviterer til frokostseminar med tema: «Reklamasjon og mangler» Når må det reklameres og hva er krav til reklamasjon?. Hva er en mangel og hvem må dokumentere den? Gjelder lov om foreldelse av fordring i tillegg? Dette er spørsmål som ofte går igjen. I løpet av dette …