Daglig leder

Håndverkerforeningen er en viktig aktør i Trondheimsregionen. Vårt fokus er kvalitet og seriøsitet. Våre bedrifter jobber hele tiden for å etterleve dette. Vi er opptatt av å sikre rammebetingelser for håndverksbedriftene som gjør at det hele tiden skal lønne seg å være seriøs. Vi er stolte av medlemmene våre og vi kan med god samvittighet si at vi representerer gode og seriøse håndverksbedrifter som representerer kvalitet og jobber hardt for å bli enda bedre.

Det er i dag svært få ledige fagarbeidere i vår region. Det betyr at det er et godt valg for ungdommer å velge fagutdanning i håndverksfagene. Samtidig vil det i alle bransjer være behov for flere fagarbeidere – uansett om vi snakker om bygg og anlegg, helsefagarbeidere, industri, bilbransjen, matfagene eller frisørbransjen.

Fremskrivninger viser at vi i Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere om ti år. Det er derfor en viktig jobb for oss i Håndverkerforeningen å jobbe med rekruttering til håndverksfagene. Det er viktig at vi bidrar til å fremsnakke mulighetene en fagutdannelse faktisk gir. Alle våre medlemsbedrifter skal i felleskap bidra til å løfte fagstoltheten, samtidig som vi hele tiden skal sikre tilstrekkelig med læreplasser til de som vil jobbe innenfor våre fag.

Håndverkerforeningen skal være en naturlig møteplass og samarbeidspartner for alle som er opptatt av fag- og håndverksnæringene i vår region. Ta gjerne kontakt med oss!

Ranka Eric Kvarving, Daglig leder. Foto: Studio Prud