Flere fordeler med å være medlem av Håndverkerforeningen:

 

Automatisk plass i foreningens søkbare nettportal. Portalen blir aktivt markedsført mot forbrukere og utad som en portal for valg av håndverksbedrifter med fokus på seriøsitet og kvalitet.


Synliggjøring av HiTs medlemmer mot forbrukerne og andre kunder som et seriøst valg

Medlemsservice og -bistand ved behov, samt sosiale og faglige møteplasser

Fordelsavtale gjennom Sparebank1 Forsikring om gunstige pensjonsvilkår for virksomheten

Myndighetskontakt og bransjesamarbeid for bedre rammebetingelser

Jevnlige medlemsmøter og tilbud om kurs i relevante tema
Meld deg inn på nett her