Om foreningen

Ledelsen i Håndverkerforeningen i Trondheim.
Foran fra venstre; Olav Sneve, Morten Lien, Torgeir Rønning.
Bak fra venstre: Nina Riber, Morten Wraalsen (Direksjonsleder), ,Kurt Ove Lodgaard, Oddmund Magnar Sand, Ranka E. Kvarving (Daglig leder)

Foto: Studio Prud

Håndverkerforeningen i Trondheim ble stiftet 21. februar 1847 og har vært håndverkernes viktigste samlingspunkt i Midt-Norge siden den gang.

Med sine 150 medlemsbedrifter fra nærmere 20 ulike håndverksfag er foreningen en stor aktør for påvirkning av rammebetingelser i regionen. Foreningens viktigste arbeidsområder er fagopplæring og rekruttering til fagene våre, og vi samarbeidet tett med Sør-Trøndelag fylkeskommune og bransjenes opplæringskontor om dette arbeidet. Vi samarbeider også tett med offentlige aktører i regionen om anbuds- og kontraktbestemmelser.

Medlemskap i foreningen koster 550 kroner + serviceavgift som for bedrifter fra byggebransjen er kr 3.750 + moms. For bedrifter fra andre bransjer er servviceavgiften kr. 2.800 + moms. Bedrifter fra byggebransjen har et noe utvidet servicetilbud.

Foreningen har egen avtale med advokat som har tilbud til medlemsbedriftene om gratis konsultasjonstimer.

Foreningen arrangerer jevnlig kurs og møter for medlemsbedriftene der interessante tema av tverrfaglig karakter står på programmet. Foreningen konkurrerer ikke med laug og foreninger om kurs som rettes mot spesielle faggrupper.

Foreningen har byens fineste selskapslokaler, Håndverkeren, som kan benyttes av medlemmene, laug og foreninger til alt fra møter til selskaper.

Vi har kontor i Hornebergveien 12 i Trondheim og du kan treffe Håndverkerforeningens daglige leder, Ranka Eric Kvarving, på telefon 452 49 222 og e-post ranka@olk.no