Vi ønsker velkommen til Generalforsamling 2024 for

Håndverkerforeningen i Trondheim og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond

Følgende saker skal behandles:

Sak 1              Årsberetning og regnskap for Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond 2023

Sak 2               Orientering om forvaltning av stiftelsens midler –  FORMUE AS ved Kathrine Smalsvik og Norbjørn Bransfjell 

Sak 3             Vurdere vedtektsendring i henhold til rammer for kapitalforvaltning for Stiftelsen 

Sak 4              Årsberetning for Håndverkerforeningen 2023

Sak 5              Regnskap for Håndverkerforeningen 2023

Sak 6              Innkomne saker

Sak 7              Fastsettelse av kontingent og serviceavgift 2024

Sak 8              Orientering budsjett for Håndverkerforeningen og Stiftelsen 2024

Sak 9              Valg:

  • 2 direksjonsmedlemmer og 2 varamedlemmer (Den valgte direksjonen utgjør også styret for Stiftelsen, styre for understøttelseskassen og gaver og fond som forvaltes av HiT)
  • Valg av revisor for Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond
  • Valg av valgkomite for innstilling til generalforsamling 2025

Sak 10              Eventuelt

Gjeldende vedtekter:

Gjeldende vedtekter HiT

Gjeldende vedtekter – THIF

Med vennlig hilsen

HÅNDVERKERFORENINGEN I TRONDHEIM                  

Ranka Erić Kvarving

Daglig leder

Håndverkerforeningen i Trondheim

Påmeldingsfrist: 18. april kl. 12.00.

Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamling.