I samarbeid med EBA Trøndelag, Trondhjems Byggmesterlaug, NELFO og Rørentreprenørene Trøndelag ønsker vi velkommen til frokostmøte med tema «Lønnsoppgjøret og prognoser for bygg og anlegg»

Vi får besøk av Direktør for strategi og analyse i EBA, Stein Windfeldt, som presenterer de nye prognosene for bygg og anleggsnæringen.

Iselin Bauer Seeberg, advokat/forhandler NHO Byggenæringen, deltar digital og forteller oss om hvordan det sentrale lønnsoppgjøret gikk og hva som er viktig å ta med seg i de lokale forhandlingene.

Påmelding innen 8. mai kl. 12.00

Ranka, Audun, Are, Andrè og Petter