Sparebank 1 SMN

Adresse: Søndre gate 4, 7010 Trondheim
Epost: smn@smn.no
Telefon: 07300
Nettside: smn.no

Stadsbygd Sparebank AS

Adresse: Rådhusveien 21, Rissa
Telefon: 73 85 50 00
Nettside: www.stbank.no