Forfatter: Webtron

Fjeldseth AS

Terje Nørstebø

Nina Riber

Nina Rieber

Varamedlem

Nina Riber

Daglig leder Salong Perfect
Frisørmester

nina@salong-perfect.no

Torgeir Rønning

Torgeir Rønning

Styremedlem

Torgeir Rønning

Daglig leder Dahle Blikk AS
Blikkenslagermester

torgeir@dahleblikk.no
906 41 014

Oddmund Sand

Oddmund Sand

Styremedlem

Oddmund Sand

Daglig leder Sand Bygg AS
Tømrermester

oddmund@sandbygg.no
911 29 255

Olav Sneve

Olav Sneve

Styremedlem

Olav Sneve

Daglig leder Murmestrene Kammen & Sneve AS
Murmester

muksne@online.no
977 27 603

Morten Wraalsen

Morten Wraalsen

Nestformann

Morten Wraalsen

Serviceleder Vintervoll AS

morten.wraalsen@vintervoll.no
928 32 999

Robert Nielsen

Robert Nielsen

Formann

Robert Nielsen

Daglig leder Malerkompaniet AS
Malermester

robert@malerkompaniet.no
926 67 914

Magnar Stamnsve

Jan Pedersen

Ingvill Kvernmo

Endre Jo Reite

Berit B Stenersløkken, blomsterdekoratørmester

Aase Sætran

Arve Haugan, malermester

Are Søpstad, byggmester

Trondheim Luftteknikk AS

Hamstad AS

GK Inneklima AS