INNMELDINGSSKJEMA TIL HÅNDVERKERFORENINGEN I TRONDHEIM

Jeg / vi ønsker å bli medlem av Håndverkerforeningen i Trondheim, og oversender følgende opplysninger:

Bedriftens navn:
Innehaver:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Telefon:
E-postadresse:
Hjemmeside:
Organisasjonsnummer:
Fag/Bransje:
Mesterbrev i fag (Ikke krav for å bli medlem):
Antall ansatte i bedriften:
Er bedriften godkjent som lærebedrift?

JaNei
Baserer virksomheten seg hovedsakelig på fast ansatte?

JaNei
 
Antall lærlinger i virksomheten:
Dato:
 

 

Innmeldingen forelegges Håndverkerforeningens direksjon, som formelt foretar medlemsopptak.

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019: Kr. 550

SERVICEAVGIFT PR ÅR: KR. 3.750 (BYGGEBRANSJEN) – KR. 2.800 (ANDRE BRANSJER)

Det kommer 25% (fradragsberettiget) moms i tillegg til serviceavgiften.

Overfor medlemsbedriftene tilbyr Håndverkerforeningen blant annet følgende:

  • automatisk plass i foreningens søkbare nettportal handverk.no Portalen blir aktivt markedsført mot forbrukere og utad som en portal for valg av håndverksbedrifter med fokus på seriøsitet og kvalitet.
  • synliggjøring av HiTs medlemmer mot forbrukerne og andre kunder som et seriøst valg
  • medlemsservice og -bistand ved behov
  • juridisk bistand gjennom advokatavtale med gratis første konsultasjonstime (Pretor advokater)
  • fordelsavtale gjennom Sparebank1 Forsikring om gunstige pensjonsvilkår for virksomheten
  • myndighetskontakt og bransjesamarbeid for bedre rammebetingelser
  • jevnlige medlemsmøter og tilbud om kurs i relevante tema
  • sosiale og faglige møteplasser