INNMELDINGSSKJEMA TIL HÅNDVERKERFORENINGEN I TRONDHEIM

Jeg / vi ønsker å bli medlem av Håndverkerforeningen i Trondheim, og oversender følgende opplysninger:

Bedriftens navn:
Innehaver:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Telefon:
E-postadresse:
Hjemmeside:
Organisasjonsnummer:
Fag/Bransje:
Mesterbrev i fag (Ikke krav for å bli medlem):
Antall ansatte i bedriften:
Er bedriften godkjent som lærebedrift?

JaNei
Baserer virksomheten seg hovedsakelig på fast ansatte?

JaNei
 
Antall lærlinger i virksomheten:
Dato:
 

 

Innmeldingen forelegges Håndverkerforeningens direksjon, som formelt foretar medlemsopptak.

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2018: Kr. 500

SERVICEAVGIFT PR ÅR: KR. 3.500 (BYGGEBRANSJEN) – KR. 2.600 (ANDRE BRANSJER)

Det kommer 25% (fradragsberettiget) moms i tillegg til serviceavgiften