BN Entreprenør AS

Adresse: Tempeveien 19, 7037 Trondheim
Telefon: 73949899
Nettside: bne.no

Søbstad AS

Adresse: Sandmoveien 22, 7075 Tiller
Telefon: 72895959
Nettside: sobstad.no