NRS Norge AS

Adresse: Torgardsvegen 9 B, 7093 Tiller
Telefon: 73 82 26 80
Nettside: www.nrsas.no

RørleggerSenteret Trondheim AS

Adresse: Vuluveien 65, 7563 Malvik
Telefon: 481 06 440
Nettside: rorsenteret.no