Olav Sneve

Olav Sneve

Styremedlem

Olav Sneve

Daglig leder Murmestrene Kammen & Sneve AS
Murmester

muksne@online.no
977 27 603