Det gis 10% rabatt til Håndverkerforeningens medlemmer.

Hverdager 08-17 2.500,-
Rydding og oppvask påkrevd
Hverdager 17-24 3.000,-
Rydding og oppvask påkrevd.
Fredag fra 17 – ut kvelden 5.000,-
Rydding og oppvask påkrevd. (gulvask inkl)
Lørdag fra 12 – ut kvelden 5.000,-
Rydding og oppvask påkrevd. (gulvask inkl)
Søndag fra 12 – ut kvelden 3.500,-
Rydding/oppvask påkrevd. Gulvask avtales
Laug med mer enn 50% av medl i HiT. dag el.kveld hverdag. 1500,-

Det er mulig å leie lokalene inkludert rydding og oppvask.

Pris: kr. 3.000,-