Leiebetingelser

LEIEBETINGELSER FOR SELSKAPSLOKALET HÅNDVERKER`N

Vår Frues Strete 9

 1. Ansvarlig leietaker skal være over 25 år, og stilles personlig ansvarlig for eventuelle skader under leieperioden.
 2. Alle kopper og kar skal vaskes og settes på plass hvis ikke annet er avtalt.
 3. Kjølerom, varmeskap og komfyr skal rengjøres hvis ikke annet er avtalt.
 4. Lokalene skal ryddes, gulvene skal vaskes samt at alle bord og stoler skal settes til side hvis ikke annet er avtalt. Alle overflater på bord skal også vaskes. (Gjelder ikke ved leie på helg – obligatorisk rengjøring er inkludert i leiepris)
 5. PIN kode til dør aktiveres ved betalt faktura.
 6. Alt søppel/avfall skal sorteres. Restavfall kastes i søppel boks i søppelromme ti gårdsrom (samme nøkkel som huset).  Papiravfall og flasker kastes i container i Erl. Skakkesgt.
 7. Kjøkkenet er ikke utstyrt for matlaging. Det har varmeskap for mottak og oppbevaring før servering av cateringmat og kjølerom for oppbevaring.  Det er utstyrt med vanlig 4-platers induksjonstopp og komfyr for husholdning.
 8. Huset er utstyrt med nødvendig redskap for rengjøring (plassert i bøttekott under trappa). Her finnes også støvsuger. Leietaker plikter å sette seg nøye inni bruksanvisningen for oppvaskmaskin og andre redskaper før disse tas i bruk.
 9. Huset er utstyrt med nødvendig servise, bestikk og glass. Leietaker teller opp i henhold til telleliste før og etter bruk.
 10. Leietaker er ansvarlig for knuste kopper og kar, samt møbler og inventar som ødelegges. Eventuelle skader vil bli fakturert leietaker.
 11. Det er røykeforbud i huset. Brudd på dette medfører rens av gardiner og ekstra rengjøring på leietakers regning.
 12. Leieforholdet omfatter ikke veranda i 2. etg. Døren til veranda og vinduet i kjøkken i 2. etg. Skal holdes lukket under arrangementet og det er ikke tillatt å bruke verandaen i 2. etg til røyking og opphold.  Dette av hensyn til beboere i nabobygning som har sine soverom mot gården. Brudd på denne regel medfører at selskapet kan bli avbrutt og gjestene vist bort fra huset.
 13. Leietaker er selv ansvarlig for å sørge for at gjeldende smittevernregler fra norske myndigheter til enhver tid følges.
 14. Leietaker plikter selv å sørge for at det er antibakterielle midler til stede for deltakere på sitt arrangement.
 15. Leietaker plikter å sørge for at alle vinduer og dører er lukket når lokalene er i bruk, og er lukket og låst når lokalene forlates.
 16. Det er IKKE lov å feste ting til veggen med tape eller andre festemidler. Ved ødelagte veggflater plikter leietaker å betale renovering av vegg evt. skifte av tapet.
 17. Arrangementet SKAL være avsluttet og lokalene skal tømmes senest kl. 02.00.
 18. Lokalene skal være ryddet, vasket og klar for nye leietakere senest kl. 08.00 påfølgende dag.
 19. Leietaker plikter å sørge for at alarm aktiveres når lokalet forlates.
 20. Brudd på disse regler medfører ekstraregning på kr. 5000
 21. Leieavtalen faktureres ved reservasjon – ev avbestilling må varsles 14 dager før.

Lokalet har 2 stk pulver brannslokningsapparat, plassert i garderoben i 1. etg og 2. etg.  Brannalarm er ikke tilknyttet brannvesenet.  Hvis alarmen går på grunn av brann må brannvesenet varsles pr. telefon.

Lokalene er godt lydisolert, men det må utvises hensyn til beboere i nabobygninger når det spilles musikk. Vinduer skal holdes lukket når lokalene er i bruk. Det er ventilasjonsanlegg samt varmepumper/aircondition i begge etasjer som sørger for god luft samt riktig temperatur i lokalene.