Forfatter: handverk

TB Inneklima

Kube Entreprenør AS

Murmestrene Kammen & Sneve

Melhus bakeri

Tor Hjalmar Knudsen

Odd Egil Langen

Malermester Ole Sneeggen

Sverre Larsen, handelsgartner

Berg & Wigum AS

Tore Gulliksen

Bravida