Håndverkere, produsenter, rådgivere, distributører, leverandører, entreprenører, ombruksaktører, renovatører, byggherrer og alle andre med interesser i de «vanlige» byggeprosjektene inviteres til workshop 31.mars 2023 for å utvikle hvordan vi sammen kan innarbeide bærekraftskriterier i reelle kommende byggeprosjekter.

En overgang til mer bærekraftige byggeprosjekter og anskaffelser krever et tett samarbeid mellom leverandørkjeden og innkjøper. Vi skal nå sammen bane vei for hvordan samarbeidet for mer bærekraftige offentlige anskaffelser skal se ut i framtiden, med fokus på de små og mellomstore byggeprosjektene og de små og mellomstore bedriftene.

Hensikten med workshopen er å diskutere utfordringer og mulige tiltak som kan testes ut i planlagte ombyggingsprosjekter som den nærmeste tiden skal utlyses av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Det er partnerskapet i prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» som inviterer, og workshopen er åpen for alle. Partnerskapet består av Næringsforeningen i Trondheimsregionen v/fagråd bygg og anlegg, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, Rådgivende ingeniørers forening, Prosjekt Norge, NTNU og SINTEF. Les mer om prosjektet Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet under

Sted blir i Trondheim og bekreftes nærmere tiden når vi vet mer om antall påmeldte

Ønsker du å følge prosjektet men ikke har anledning til å delta fysisk på workshopen? Bli med på webinar 25. april, hvor prosjektet presenteres og resultatene fra workshopen vil deles. Resultatene vil også dokumenteres og deles med prosjektets e-postliste samt på prosjektsidenTa kontakt med styringsgruppeleder Torstein Langeland for å melde deg på e-postlisten.

PROGRAM

Dørene åpner kl 08:00. Programmet starter kl 08:30.

Presentasjon av prosjektet Bærekraftige anskaffelser
v/ Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Sirkulær økonomi i byggebransjen

v/ NTNU/SINTEF

Presentasjon av Trondheim kommune sine prosjekter: Rehabilitering av kommunale boliger

v/ Trondheim kommune

Presentasjon av Trøndelag fylkeskommune sine prosjekter: Ombygging av eksisterende bygninger

v/ Trøndelag fylkeskommune

Workshop om utfordringer og mulige tiltak

v/ Alle workshopdeltakerne

Oppsummering