Modningen mot et mer bærekraftsrettet tankesett skjer nå raskt både hos bygg- og anleggsnæringen og innkjøpere i offentlig og privat sektor. Samtidig er det de store flaggskipprosjektene som får mest oppmerksomhet, mens for de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsanskaffelsene er det fortsatt pris som i hovedsak gjelder ved valg av leverandør. På dette webinaret skal vi diskutere prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene», hvor innkjøpere, næringsliv og kunnskapsmiljø har inngått et innovativt samarbeid for å øke endringstakten mot å integrere sirkulærøkonomi i de små og mellomstore anskaffelsene. Du får også en siste status i prosjektet.


På webinaret får du et nærmere innblikk i bakgrunnen for prosjektet, og motivasjonen til de ulike aktørene. Vi tar også opp tematikken rundt anskaffelser som verktøy for grønn omstilling.


Programmet begynner 08:32. Vi oppfordrer til å koble på senest 5 minutter før.

De påmeldte vil få tilsendt lenke til webinaret 30 min. før oppstart.

Program

Velkommen ved møteleder

Bjørn Andersen, senterleder for Prosjekt Norge

Bakgrunn: Fra konflikt til nyskapende samarbeid
Ranka Kvarving, daglig leder i Håndverkerforeningen i Trondheim
Rune Venås, Eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune

Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene»
Torstein Langeland – Styringsgruppeleder og bærekraftsansvarlig/næringsutvikler i Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Mads Solberg Eriksen – Prosjektleder i Marstrand

Utfordringer i bransjen
Vegard Knotten, forskningsleder ved SINTEF Community

Pause   

Bærekraftig prosjektgjennomføring i Sporveien
Dereje T. Asefa, fagansvarlig for bærekraftig prosjektgjennomføring i Sporveien

Panel: Bærekraftige anskaffelser: Får vi det til?
Rune Furunes, daglig leder i Byggmester Geir O. Furunes
Michelle Wright – leder av fagråd bygg og anlegg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og markedssjef bygg og eiendom i Norconsult
Vegard Knotten, forskningsleder ved SINTEF Community
Dereje T. Asefa, Sporveien
Representant fra Trondheim kommune – TBC

Åpen diskusjon og spørsmål        

Webinaret er et samarbeid mellom partnerne i prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene»; Næringsforeningen i Trondheimsregionen, EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, Rådgivende ingeniørers forening, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Prosjekt Norge, NTNU og SINTEF. Det er åpent for alle.

Les mer om prosjektet på norsk eller på engelsk.