Håndverkerforeningen i Trondheim,  EBA Trøndelag og Pretor Advokat AS inviterer til digitalt frokostseminar på Teams med tema:

Overføring av verdier til neste generasjon – eller andre?

Før eller siden vil mange av dere måtte ta stilling til hvordan verdier skal overføres til neste generasjon, eller andre. Generasjonsskifte eller annet salg av verdier er noe vi mener skal være grundig gjennomtenkt og godt forankret

I dette seminaret vil Advokat Stine Louise Windingstad og Advokat og partner Pål Christian Garlie hos Pretor Advokat gi en liten innføring i ulike former for generasjonsskifte og prosessen frem mot dette, finansieringsbehov, verdsettelse, samlet eller spredt aksjonærsituasjon, bruk av ulike aksjeklasser, aksjonæravtaler, pant i aksjer.

På veien frem mot og etter gjennomført generasjonsskifte eller annen overdragelse er det også viktig å ha papirene i orden. Vi vil av den grunn også kort gå inn på fremtidsfullmakt, ektepakt og testamente.

Påmeldingsfrist: 31. mai kl. 14.00.

Lenke for oppkobling sendes ut senest 30 min før møtet.

Vel møtt!