Gjennomføring av nedbemanninger – i form av permitteringer eller permanente nedskaleringer – er av og til nødvendig. Dette er prosesser de fleste synes er ubehagelig – både de som blir berørt og ledere som skal gjennomføre prosessen.

Det finnes kanskje ikke en «god nedbemanningsprosess», men det finnes derimot godt gjennomførte prosesser. Hvor man har gjort hjemmeleksene i form av god planlegging og høy grad av korrekthet.

Ved endringsprosesser introduseres også risiko for virksomheten, når man skal gjennomføre nedbemanning. God planlegging bidrar til å redusere risikoen med prosessen, og øker sjansen for at effekten av endringen blir slik man ønsker.

Våre hovedsamarbeidspartnere Pretor Advokat og Sparebank 1 SMN inviterer til gratis frokostseminar

onsdag 8. februar kl. 08.30 – 10.00 


Pål Christian Garlie (Pretor Advokat) og Even Selnæs (HR-tjenester i SpareBank1 SMN) vil ta for seg fremgangsmåten og strukturen på en nedbemanningsprosess. De vil snakke om beste praksis på prosess, samtidig som de vil se denne opp mot lovverket.

Det er ønskelig at seminaret skal gi rom for spørsmål og diskusjoner, og har derfor satt en antallsbegrensning på 20 deltakere.

Seminaret arrangeres i Pretors lokaler, Olav Tryggvasons Gate 12.
Registrering og enkel servering fra kl 08:10.

PowerPoint-presentasjon

Meld deg på ved å sende en e-post til hrtjenester@smnregnskap.no innen 1. februar 2023. Oppgi navn og mobilnummer på den som ønsker å delta.