Mesterbrevet? Eller bare lederopplæring?

Har du fag- eller svennebrev i et av de nå 88 fagene som inngår i Mesterordningen og ønsker deg Mesterbrevet. Da er tilbudet fra Håndverkerforeningen i Trondheim og Fjellugla Kompetanse AS midt i blinken for deg!

Er du interessert i å høre mer om mulighetene for å bli Mester? Vi inviterer til uforpliktende informasjonsmøte Torsdag 28. oktober fra 18.00 – 20.00 i Håndverkern.

Mesterutdanningen vurderes som en av de aller beste lederopplæringene for små og mellomstore bedrifter utenfor høgskolesystemet. Den gir deg en solid kompetanse til være leder i håndverksbedrifter innen ditt fag!

Utdanningen består av 3 fagområder som enten avsluttes med skriftlig eksamen eller en prosjektoppgave. Hele studiet gjennomføres som delstudium over 2 år, og er tilrettelagt for å kombineres med jobb.

Pris for studiet:

Byggfag og bilfag: kr. 49.500,-

Øvrige faggrupper: kr. 45.500,-

Bedriftsledelse alene: kr. 25.500,-

All undervisning gjennomføres i henhold til læreplaner fastsatt av Mesterbrevnemda, og Fjellugla Kompetanse har det fulle og hele ansvaret for selve gjennomføringen av kursene. Fakturering og eventuelle individuelle økonomiske avtaler inngås direkte med Fjellugla Kompetanse AS.

Undervisningen vil foregå samlingsbasert og nettstøttet, mest mulig tilpasset deltakernes bo- og arbeidssted.

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Påmeldingsfrist 27. oktober kl. 15.00

Informasjonsmøte om Mesterbrev