Vi skal bygge raskere, oftere med mindre arbeidstakere. Hvordan ivaretar vi god HMS?

EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet ønsker velkommen til sin årlige HMS-konferanse på Scandic Lerkendal. I år setter vi fokus på de nye innleiereglene som ble gjeldende fra 2023 samt muskel og skjelettskader.

Program:

0800: Registrering og kaffe

0830: Velkommen /v Audun Otterstad, (EBA), Ranka E. Kvarving (HiT), Terje Eriksen (FF) og Miguel Carazo (AT)

NYE INNLEIEREGLER, KORTERE BYGGETID OG ANDRE ARBEIDSFORMER

0840: Nye innleieregler: Hva er bakgrunnen for regelverket og får vi vi utfordringer med nye arbeidstidsordninger i bedriftene? v Roger Moum, Faglig sekretær i Fellesforbundet

0915: Hvilke utfordringer bringer de nye innleiereglene med seg? v/ Anne Louise Aartun Bye, NHO

0935: Arbeidstilsynet tilsyn med innleie – hva ser vi etter, hva er resultatet og hvordan jobber vi fremover? v/ Cathrine Prahl Reusch, Arbeidstilsynet

0955:  Kort byggetid med mindre folk – en reell utfordring
v/ Konsernadvokat Gjertrud Helland, Veidekke.

1025: PAUSE

1040: Sofaprat – Hvordan vil presset på kortere byggetid, endringer i innleieregelverk og
                            utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft påvirke bransjen?

Audun Otterstad – EBA Trøndelag

Roger Moum – Fellesforbundet                                                                               
Gjertrud Helland – Veidekke                                                        
Morten Wraalsen – Vintervoll     
Cathrine Prahl Reusch – Arbeidstilsynet
Johan Henry Eide – Hovedtillitsvalgt i HENT, Fellesforbundet
Anne Louise Aartun Bye – Avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO

1120: Spørsmål

1130: LUNSJ

HMS – for den enkelte og på byggeplassen – gode eksempler

1230: Erfaringer fra Arbeidstilsynet med fokus på muskel- og skjelettplager v/Anne Sørum, Nasjonal koordinator for Bygg- og anlegg, Arbeidstilsynet

1255: Bedriftshelsetjeneste og forebyggende arbeid av muskel- og skjelettplager v/ Anne Ingeborg Skøre, Falck BHT

1315: Sikkert løft av sveiset armeringsnett v/Einar Flakne, HENT

1335: Hvordan tar ansatte personlig ansvar for god HMS, og hvordan lærer vi opp dem til å ta dette på alvor? Støv på byggeplass er det lite fokus på – en endring MÅ til v/Merethe Hjortaas, Nilfisk

1355: Forebygging for å beholde arbeidstaker i jobb til pensjonsalder og hindre uførhet v/Thomas Karlsen, Bedico

1415:   PAUSE

Når ulykken inntreffer, hvordan tar vi vare på den enkelte og på arbeidsmiljøet?

1430 Stig Gerhardsen – Gerhardsen Elektro AS. Når ulykken inntreffer, hvordan ivareta de
         ansatte?

1450 Sofaprat: Aksel Runden og Robert Lunderby, personalsjef i Bunde Bygg. Aksel (63) falt 13 meter på byggeplassen: – Det var egentlig en soleklar dødsulykke.

1510 «Tilstandsrapport» fra Byggebransjens Uropatrulje v/Vidar Sagmyr

1530: Oppsummering

v/Terje Eriksen (Fellesforbundet)
v/Audun Otterstad (EBA)
v/Ranka E. Kvarving (HiT)
v/ Miguel Carazo (AT)

Påmeldingsfrist 1. mars 2023 kl. 12.00

Påmeldingsfristen for dette arrangementet er passert! Om du ønsker å melde deg på, send en e-post til ranka@olk.no