Vi ønsker medlemmer velkommen til Generalforsamling for Håndverkerforeningen i Trondheim og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

 

Håndverkerforeningen i Trondheim og

Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond

                 

TIRSDAG 24. MARS KLOKKEN 18.00

HÅNDVERKER’N – VÅR FRUE STRETE 9

 

Følgende saker skal behandles:

 

Sak 1             Årsberetning for Håndverkerforeningen for 2019

 

Sak 2             Regnskap for Håndverkerforeningen for 2019

 

Sak 3             Årsberetning og regnskap for Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond for 2019

 

Sak 4             Informasjon fra Sparebank1 SMN Kapitalforvaltning

 

Sak 5             Fastsettelse av kontingent og serviceavgift for 2020

 

Sak 6             Fastsettelse av budsjett for Håndverkerforeningen og Stiftelsen for 2020

 

Sak 7             Valg:

  • 1 direksjonsmedlem og 2 varamedlemmer (Den valgte direksjonen utgjør også styret for Stiftelsen, styre for understøttelseskassen og gaver og fond som forvaltes av HiT)
  • Valg av revisor for Håndverkerforeningen og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond
  • Valg av revisor for gaver og fond som forvaltes av HiT
  • Valg av valgkomite for innstilling til generalforsamling 2020

 

Sak 8             Eventuelt

 

Saker som ønsker tatt opp under eventuelt må sendes inn til Håndverkerforeningen i Trondheim senest èn uke før Generalforsamling på e-post: ranka@handverk.no

 

Med vennlig hilsen

HÅNDVERKERFORENINGEN I TRONDHEIM             

 

Ranka Erić Kvarving

Daglig leder

Håndverkerforeningen i Trondheim