Vi ønsker velkommen til Generalforsamling 2020 

 

Håndverkerforeningen i Trondheim og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond

                       

TIRSDAG 23. JUNI KLOKKEN 18.00 – SANDMOEN KRO

Saker som ønskes behandlet i Generalforsamling skal innsendes skriftlig og være Direksjonen i hende senest 1 uke før Generalforsamling.

Vi ber om påmelding på grunn av servering og begrensning av deltakere som følge av smittevernsbestemmelser.

 

Vel møtt!