Vi ønsker velkommen til Generalforsamling 2022 for

Håndverkerforeningen i Trondheim og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond

Følgende saker skal behandles:

Sak 1              Årsberetning for Håndverkerforeningen for 2021

Sak 2              Regnskap for Håndverkerforeningen for 2021

Sak 3              Årsberetning og regnskap for Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond for 2021

Sak 4              Orientering Fondsforvaltning ved Arve Breivik, Sparebank 1 Kapitalforvalting

Sak 5              Innkomne saker

Sak 6              Fastsettelse av kontingent og serviceavgift for 2022

Sak 7              Orientering budsjett for Håndverkerforeningen og Stiftelsen for 2022

Sak 8              Valg:

  • 2 direksjonsmedlemmer og 2 varamedlemmer (Den valgte direksjonen utgjør også styret for Stiftelsen, styre for understøttelseskassen og gaver og fond som forvaltes av HiT)
  • Valg av revisor for Håndverkerforeningen og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond
  • Valg av revisor for gaver og fond som forvaltes av HiT
  • Valg av valgkomite for innstilling til generalforsamling 2023

 

Med vennlig hilsen

HÅNDVERKERFORENINGEN I TRONDHEIM                  

Ranka Erić Kvarving

Daglig leder

Håndverkerforeningen i Trondheim

Påmeldingsfrist: 19. april kl. 12.00.

For å være stemmeberettiget i Generalforsamling må man ha signaturrett for firmaet man representerer. Deltakere med signeringsfullmakt har stemmerett.