Dette MÅ du vite om Arbeidsrett!

I samarbeid med samarbeid med våre hovedsamarbeidspartnere Pretor Advokat og Optimera Proff, ønsker Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA Trøndelag endelig sine medlemmer velkommen til frokostseminar!

NB! På grunn av smittevernsregler er det begrenset antall plasser  – Førstemann til mølla!!

Seminarserie: Dette må du vite om arbeidsrett!

I samarbeid med Pretor Advokat AS v/partner Thomas Lidal Jamne tilbyr vi våre medlemmer et kurs i tre deler om sentrale temaer innen arbeidsrett. I løpet av denne seminarserien vil du få nødvendig kunnskap om arbeidskontrakter, konkurranseklausuler, innleieregler, arbeidstid og oppsigelser.

Du kan selv velge om du deltar på alle eller bare utvalgte seminarer. Men vi anbefaler dere å følge alle seminarene, så har du god oversikt over det som er relevant for deg og dine ansatte.

Advokat Thomas Lidal Jamne har lang erfaring med arbeidsrett og har holdt en rekke kurs og foredrag innenfor dette rettsområdet.

Seminar 2: 28. mai 2020 kl. 08.00 – 10.00

Gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene om arbeidstid og overtid – konsekvensene av brudd på arbeidstidsbestemmelser, arbeidstakernes medvirkningsrett og drøftingsplikt i den daglige driften av selskapet.

Vi serverer frokost og kaffe.

Påmeldingsfrist: 26. mai kl. 15.00

Velkommen!