Har du oversikt over skattereglene for firmabiler og yrkesbiler? 

I samarbeid med våre Hovedsamarbeidspartnere Motor-Trade AS og Sparebank 1 SMN inviterer vi til frokostseminar med tema «Firmabil – hvilke regler gjelder og hvordan innberette effektivt og riktig?»

Firmabil er et gode som mange arbeidsgivere tilbyr ansatte. Det er kostbart å eie egen bil i Norge, og derfor fremstår firmabilordninger ofte som et gunstig alternativ til å ha egen bil. Det er likevel en del forhold både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være oppmerksom på når de avtaler firmabilordninger. 

·         Nye regler for elbiler fra 2023 
·         Yrkesbiler har egne regler for skatteplikt 
·         Hvordan skattlegges personbiler?
·         Husk at gavereglene også kan brukes på fordel av firmabil!

Agenda:

Daglig leder i Motor-Trade, Daniel Ler Johnson, ønsker velkommen

Grete Vang Garberg, Temleder storkunde lønn, Sparebank 1 SMN Regnskapshuset, går nærmere inn på punktene over.

Johanna Aaker Lindstad gir en kort intro om innlesning og digital registrering av kjøring i jobb – med sømløse systemer er det enkelt å ha orden i «sysakene» og det blir mindre kilder til feil når man skal rapportere.

Selger, Bjørnar Aune hos Motor-Trade AS runder av seminaret med presentere medlemsfordelene du som medlem har hos Motor-Trade. Det vil også bli anledning til å ta en runde i showroom etterpå for å se på både nyttekjøretøy og personbiler.

Vi serverer frokost fra kl. 07.50 – velkommen!