I samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Pretor Advokat AS og EBA Trøndelag, inviterer vi til seminarserie om offentlige anskaffelser. 
Her får du en oversikt i gjeldende lover og regler for offentlige anskaffelser, og det er mulighet for å stille spørsmål underveis til våre advokater. 
Tema denne gang er:

Konkurranseformer og priskonkurranse/ mest fordelaktige tilbud

Vi serverer frokost og kaffe.

Påmeldingsfrist: 7. mars kl. 12.00 

VELKOMMEN!