I samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Pretor Advokat AS og EBA Trøndelag, inviterer vi til seminarserie om offentlige anskaffelser. Seminarserien er oppdelt i 3 frokostseminar med aktuelle tema innenfor offentlige anskaffelser.

Seminaret er delt i følgende tema:

Del 1: Oversikt over regelverket og kvalifikasjon vs. tildeling 

Del 2: Konkurranseformer og priskonkurranse/ mest fordelaktige tilbud

Del 3: Avvisning og avlysning

Man har mulighet til å melde seg på hele eller deler av seminarserien.

Vi serverer frokost og kaffe.

Påmeldingsfrist: 20. september kl. 12.00 (Arrangementet er gratis for medlemmer i HiT og EBA Trøndelag)