Flere bransjer står overfor mer utfordrende tider. Aktivt forhold til hva som er og skal avtales er av den grunn viktig. En annen viktig faktor er å kjenne kunden og, om mulig, dens betalingsevne fremover.

Advokat og partner Pål Christian Garlie og Advokat og partner Gorm Lyng gir oss en oppfrisking på kontraktsrettslige prinsipper, med eksempler fra avtaler om håndverkertjeneste, og entreprise. Forståelse av den kontraktsrettslige posisjonen er avgjørende for spørsmålet om inndriving/ betaling av utestående.

Vi vil av den grunn også se nærmere på spørsmål om kravets størrelse, forfall , inndrivingsmetoder og foreldelse»