Regjeringen har innført nye regler om innleie fra bemanningsselskap og reversert viktige bestemmelser om midlertidige ansettelser. Samtidig er det også innført nye regler om grensen mellom innleie og entrepriser. Advokat og partner i Pretor Advokat, Thomas Lidal Jamne, vil på dette frokostmøtet gi dere en effektiv gjennomgang av det nye regelverket. 

Jamne vil også være tilgjengelig etter møtet for 1 til 1 møter hvis noen av våre medlemmer har arbeidsrettslige spørsmål de ønsker å drøfte.

Frokost og kaffe serveres fra kl. 07.50

Velkommen!