For flere har de siste årene vært preget av flere ekstraordinære situasjoner. Nedstenginger, redusert tilgang på arbeidskraft, økte råvarepriser og forsinkelser er blant annet konsekvenser som følge av dette. 

Pretor Advokat vil se nærmere på hva din bedrift kan gjøre for å sikre at leveranser blir gjort opp, og til best mulig vederlag.

Foredraget vil ta for seg sikring og inndrivelse av krav og indeksregulering av priser/vederlag, både i forhold til NS-avtaler og uten NS-avtaler.