I samarbeid med vår Hovedsamarbeidspartner SpareBank 1 SMN og EBA Trøndelag, inviterer vi til gratis frokostseminar om tema generasjonsskifte og salg av virksomhet. Det er en rekke forhold du må vurdere, alt fra hva som er best for familiefred og fordeling av arv, til hvordan minimere samlet skatt og avgift. Vi vil også komme inn på hvordan ivareta og øke bedriftens verdier, herunder gode råd knyttet til forberedelser ved salg av virksomheten.

Program:

Hva er viktig å vurdere ved et generasjonsskifte?
v/Karianne Johnsen Osmundsvåg, Spesialrådgiver Skatt, SpareBank 1 SMN
og Øyvind Harila, Spesialrådgiver skatt, SpareBank 1 SMN

Forberedelser til salg av virksomhet
v/Morten Gillebo, Leder Transaksjonsrådgivning, SpareBank 1 SMN
og Sondre Slørdal, Senioranalytiker Transaksjonsrådgivning, SpareBank 1 SMN

Arrangementet er gratis for medlemmer i HiT og EBA Trøndealg, samt kunder i SpareBank 1 SMN (husk å krysse av ved påmelding).

Frokost serveres fra klokken 07.50 – Velkommen!

Påmeldingfristen på dette frokostseminaret har gått ut. Beklager!