Dette MÅ du vite om Arbeidsrett!

I samarbeid med Pretor Advokat, ønsker Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA sine medlemmer velkommen til frokostseminar!

Seminarserie: Dette må du vite om arbeidsrett!

I samarbeid med Pretor Advokat AS v/partner Thomas Lidal Jamne tilbyr vi våre medlemmer et kurs i tre deler om sentrale temaer innen arbeidsrett. I løpet av denne seminarserien vil du få nødvendig kunnskap om arbeidskontrakter, konkurranseklausuler, innleieregler, arbeidstid og oppsigelser.

Du kan selv velge om du deltar på alle eller bare utvalgte seminarer. Men vi anbefaler dere å følge alle seminarene, så har du god oversikt over det som er relevant for deg og dine ansatte.

Advokat Thomas Lidal Jamne har lang erfaring med arbeidsrett og har holdt en rekke kurs og foredrag innenfor dette rettsområdet.

Seminar 3: 16. april 2020 kl. 08.00 – 10.00

Reglene om advarsler, oppsigelse, avskjed eller suspensjon. I tillegg gjennomgås sentrale forhold om nedbemanning og innskrenkinger.

Vi serverer frokost og kaffe.

Påmelding innen 14. april kl. 15.00

Velkommen!