I samarbeid med vår Hovedsamarbeidspartner Sparebank 1 SMN og EBA Trøndelag inviterer vi til gratis frokostmøte med tema «Bærekraftsrapportering»

Hvordan kan bærekraft øke konkurransekraften og lønnsomheten i bedriften?

Skjerpede forventninger og krav til ansvarlighet og bærekraft har drevet frem mer fokus på bærekraft, rapportering og klimaregnskap. Selskapene med et strategisk fokus på bærekraft snur klimautfordringene til et konkurransefortrinn og benytter seg av nye muligheter i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Du får en grundig innføring i begrepet bærekraft, hvordan det påvirker din virksomhet og hvordan du kan møte nye, grønne krav fra myndigheter, samarbeidspartnere og kunder.

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomhetenes respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer levering av tjenester. Loven skal også sikre allmennheten informasjon om forhold som kan ha negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Av den grunn er alle større virksomheter pålagt å rapportere og informere om faktisk og potensiell risiko eller negativ påvirkning i egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos sine forretningsforbindelser. Det vil gis en kort innføring om hvilke krav og forventninger som inngår i rapporteringsplikten

Læringsutbytte:

Frokostseminaret hjelper deg til å få en praktisk forståelse hva du og din virksomhet kan gjøre for å bli bedre på bærekraft og hvorfor det er viktig å komme i gang nå, slik at du sikrer lønnsomhet på kort og lang sikt. Bærekraft ikke lenger er «nice to know» men «need to know».

Foredragsholderne sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Hensikten er at du umiddelbart skal kunne ta kunnskapen i bruk.

Forelesere: 

Ronny Thomas Jenssen, divisjonsdirektør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og Assistant Professor ved NTNU

Ingrid Nikolaisen, Juridisk rådgiver – Bærekraft, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS