Høyesterett har skjerpet adgangen til avtalt lønnstrekk, det er innført egen lovbestemmelse om lønnstyveri og fra den 1. juli 2022 gjelder endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Videre fjernes den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fra den 1. juli 2022, og endringer i reglene om innleie er på høring.

Mye å forholde seg til?

Pretor Advokat AS ved advokat/partner Pål Christian Garlie vil i dette frokostseminaret gi dere en kort innføring, med fokus på hovedreglene innenfor:

  • Hva er forskjellen på lovlig lønnstrekk kontra lønnstyveri? 
  • Når kan ansatte benytte hjemmekontor, og hva kan du som arbeidsgiver legge føringer for? 
  • Når kan du benytte innleie og midlertidig ansettelse, og når må du ansette fast?

Vi serverer frokost og kaffe.

Påmeldingsfrist: 24. mai kl. 12.00 (Arrangementet er gratis for medlemmer i HiT og EBA Trøndelag)