Dette må du vite om advarsler, oppsigelse, avskjed eller suspensjon.

I samarbeid med samarbeid med våre hovedsamarbeidspartnere Pretor Advokat og Optimera Proff, ønsker Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA Trøndelag endelig sine medlemmer velkommen til frokostseminar!

NB! På grunn av smittevernsregler er det begrenset antall plasser  – Førstemann til mølla!!

Seminarserie: Dette må du vite om arbeidsrett!

I samarbeid med Pretor Advokat AS v/partner Thomas Lidal Jamne tilbyr vi våre medlemmer et kurs i tre deler om sentrale temaer innen arbeidsrett. I løpet av denne seminarserien vil du få nødvendig kunnskap om arbeidskontrakter, konkurranseklausuler, innleieregler, arbeidstid og oppsigelser.

Advokat Thomas Lidal Jamne har lang erfaring med arbeidsrett og har holdt en rekke kurs og foredrag innenfor dette rettsområdet.

Seminar 3: 11. juni 2020 kl. 08.00 – 10.00

Reglene om advarsler, oppsigelse, avskjed eller suspensjon. I tillegg gjennomgås sentrale forhold om nedbemanning og innskrenkinger.

Vi serverer frokost og kaffe.

Påmeldingsfrist: 9. juni kl. 15.00

Velkommen!