Håndverkerforeningen i Trondheim,  EBA Trøndelag og Pretor Advokat AS inviterer til frokostseminar med tema:

«Overtakelse og sluttoppgjør»

For mange blir uklarheter rundt overtakelse og sluttoppgjør gjerne starten på uenigheter og tvister. I løpet av dette frokostseminaret vil advokat og partner Pål Christian Garlie, sammen med advokat og partner Gorm Lyng fra Pretor Advokat AS, gå gjennom viktige momenter i tematikken som det er verdt å få med seg.

       

Med grunnlag i Norsk standard som regulerer bygg og anleggskontrakter, praksis og eksempler vil de søke å kaste lys over situasjonen, reglene og utfordringer ved dette. Målet er å øke forståelsen for denne sentrale og ikke helt konfliktfri avslutningen av et prosjekt.

Agenda:
08.00 Frokost og velkommen!
08.05 Kort introduksjon
08.15 Foredraget starter
09.00 Kaffepause
09.15 Foredrag

Vi serverer frokost!

Sett gjerne av litt tid til en prat etter frokostmøtet.

Påmeldingsfrist: Mandag 23. mars kl. 12.00 (Påmelding på grunn av bestilling av mat)

Velkommen!