«Gjør noe Hodebra hver dag – det styrker din mentale sunnhet»

Vi ønsker å sette fokus på mental og fysisk helse, og inviterer til frokostmøte med nettopp dette som tema.

Vi har alle en fysisk og psykisk helse og ta vare på. Satsingen Hodebra bygger på det helsefremmende konseptet ABC for mental sunnhet, en forskningsbasert innsats rettet mot hele befolkningen.

Dette tar utgangspunkt i enkle grep som fremmer trivsel, mestring og mening, og er noe som alle enkelt kan bruke for å styrke sin egen og andres psykisk helse i hverdagen. Dette kan oppsummeres i tre oppfordringer: Vær aktiv, sammen med andre og gjør noe meningsfylt.

Alle driver toppidrett, også håndverkere, og de trenger derfor å lade og restituere for å yte sitt beste.
Ansatte må gis en mulighet for en bedre hverdag både fysisk og psykisk, på jobb og i fritiden. Bwell leverer powernap konseptet som de kaller «en ladestasjon for de ansatte». Konseptet er et effektivt og inkluderende arbeidsmiljøtiltak – det passer nemlig for alle.

I dette frokostmøtet får du møte:

Steinar Krokstad
Professor i sosialmedisin, NTNU
Psykiater, Helse Nord-Trøndelag
Leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag og satsingen Hodebra
 
Kjell Erik Ronæss
Nestleder i distriktsstyret i Sør-Trøndelag Røde Kors
Styringsgruppen for satsingen Hodebra
 
Lisbeth Lein
Prosjektleder for Hodebra/
ABC for mental sunnhet i Trøndelag

Bent Skammelsrud
Rådgiver Bwell

Velkommen!

Påmelding innen 29. september kl. 12.00