Håndverkerforeningen i Trondheim,  EBA Trøndelag og Pretor Advokat AS inviterer til digitalt frokostseminar på Teams med tema:

«Saksøkt: Styremedlem og daglig leder»

Er du styremedlem og/eller daglig leder i et AS? Tendensen fra domstolene er klar: Du har stadig større risiko for å bli erstatningsansvarlig for det selskapet gjør. De økonomiske konsekvensene kan bli svært store og ramme deg og din familie.

I dette digitale frokostseminaret vil partner i Pretor Advokat AS, Thomas Lidal Jamne, gjøre rede for de viktigste reglene og gi konkrete råd om hva du bør gjøre som både styremedlem og daglig leder for å unngå økonomisk ansvar.

 

Thomas Lidal Jamne

Meld deg på i skjema under!

Påmeldingsfrist: 9. mars kl. 14.00.

Lenke for oppkobling sendes ut senest 30 min før møtet.