Håndverkerforeningen i Trondheim,  EBA Trøndelag og Pretor Advokat AS inviterer til digitalt frokostseminar på Teams med tema:

«Forsering og Covid-19»

Planlegging av tidsbruk og fremdrift er ofte vanskelig. I løpet av selve prosjektet kan det også komme til hendelser av ulik art som innvirker på fremdriften. Forsering er kort og upresist bruk av større eller mer ressurser for å oppnå en tidsmessig avtalt målsetting. Konsekvens av dette er som regel økte kostnader.

Er dette en endring av kontrakt? Hvilke regler gjelder? Hvem skal bære kostnaden?

Gjelder det spesielle regler for forsering nå som vi (fortsatt) er midt i en epidemi? Hvilke tiltak bør og må en iverksette for å unngå forsinkelse og tidsnød? Og hva kan arbeidsgiver kontrollere i forhold til de ansatte på arbeidsplassen – og på fritiden?

         

I dette digitale seminaret vil advokatene i Pretor Advokat, Gorm Lyng og Pål Chr. Garlie, gjøre rede for dette og svare på spørsmål deltakerne måtte ha vedrørende temaet.

Påmelding innen 16. februar kl. 14.00.

Lenke for oppkobling sendes ut senest 30min før møtet.