Er det vanskelig å få tak i nok av de rette folka? Med rekordlav arbeidsledighet på 1,3% i Trøndelag så er tilgang på arbeidskraft og kompetanse noe store deler av bygg- og anleggsbransjen kjenner på akkurat nå. Samtidig står 57.000 utenfor arbeidslivet og psykisk helse får økt fokus. FOLK blir det sentrale temaet på Byggebørsen 2023. I tillegg får du den årlige markedsoppdatering, samt at en rekke prosjekter skal børses. Så får du så klart endelig… etter 2 år med digitale konferanser… møte gamle og nye kjente fysisk. Vi tror dette blir den beste og viktigste Byggebørsen så langt.

Meld deg på nedenfor. Følg arrangementet på Facebook og/eller LinkedIn for å få oppdateringer om foredragsholdere, program og praktisk info. 

Byggebørsen arrangeres i samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionen v/fagråd bygg og anlegg, EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim, og er regionens største møteplass for bygg- og anleggsnæringen. Medlemmer i disse foreningene får medlemspris på arrangementet.