Vi ønsker velkommen til Generalforsamling 2021 

Håndverkerforeningen i Trondheim og Stiftelsen Trondhjems Haandverks & Industriforenings Fond

På grunn av smittevernregler vil årets Generalforsamling avholdes digitalt                     

TIRSDAG 27. APRIL KLOKKEN 14.00 – TEAMS

Saker som ønskes behandlet i Generalforsamling skal innsendes skriftlig og være Direksjonen i hende senest 1 uke før Generalforsamling på e-post.

Påmeldingsfrist: 26. april kl. 14.00.

For å være stemmeberettiget i Generalforsamling må man ha signaturrett for firmaet man representerer. Deltakere med signeringsfullmakt har stemmerett.

Lenke for oppkobling sendes ut senest 30 min før møtet.